Gratis fragt på alle ordre!

Chefredaktør hos "Magasinet Kunst" (Magazine of Art)

Chefredaktør ved Magasinet Kunst skriver..
Fantasiens finurligheder


Naturligvis findes der alfer og småfolk fra andre dimensioner, som ind i mellem kommer på besøg i vores del af verden, den såkaldt fornuftige og logiske verden. Hvis ikke det var sådan, ville vi dø af kedsomhed.

Spørg bare billedkunstneren Lo Maalue, hvis billeder netop er hentet hjem fra andre og mere eksotiske universer end det, vi kalder normalt kalder for virkeligheden.

Kunstneren, der allerede som barn tegnede og fortalte til papiret, er i dag en af de mere usædvanlige billedkunstnere, hvis fortællinger flyder frit og fantasifuldt og fabulerende, i en stil man måske kan kalde surrealistisk. Virkeligheden er i hvert fald vendt på hovedet og vredet adskillige grader, så meget, at man let kan fare vild i det enkelte billedes labyrinter.

I den klassiske eventyrfortælling Alice In Wonderland er ingenting, som det ser ud til. Der gemmer sig hele tiden overrumplende virkeligheder bag den overflade, vi tror er den gældende. Kigger man fx ind af et spejl og får den tossede tanke, at man kan gå ind på den anden side, kan man være sikker på, at der gemmer sig en helt anden form for virkelighed, som er totalt anderledes. Her møder man talende dyr og syrede landskaber, man ikke troede fandtes. Her findes krinkelkroge med den ene hemmelighed gemt inden i den anden.

Netop sådan er det at betragte Lo Maalue´s billeder. Man pirres. Man fortaber sig. Man overrumples. Man chokeres måske endda, for uhyggen sniger sig bestemt også ind i billedets mange sprækker. Det er nogen gange som at stige ind i en spøgelsesvogn og kører ind i mørket: Man aner ikke, hvad der er forude og hvilke væsener, man møder om lidt.

Netop denne drilske tvetydighed er der mange af i kunstnerens billeder. Men altid med et poetisk twist, en gnistrende humor og en sprælsk fantasi, som synes utøjlelig.

Kunstneren henter sine billeder fra det indre, fra sin egen højst boblende fantasi. Her er der ingen landegrænser og ingen forhindringer, men lutter små og store historier, som kræver at blive fortalt. Lo Maalue er en sand eventyrfortæller, fyldt til randen med finurlige fortællinger.

Man lader sig let lokke inden for i hendes billedverden, også selv om man mere end aner, at man ikke altid lander med benene nedad og hovedet opad.

Dét er en stor kvalitet ved kunst, at man netop opdager noget, man ikke troede fandtes. Se selv efter – hos Lo Maalue.

Ole Lindboe

Chefredaktør ved Magasinet Kunst og forfatter til mere end 50 bøger om danske og udenlandske kunstnere.Editor in chief at "Magasinet Kunst", Ole Lindboe writes...

"Dear Lo Maalue, nice to meet you - and great seeing your amazing artwork. Best regards Ole"

Peculiarities of the imagination Of course elves and little ones from other dimensions exist and tend to visit our part of the world - the so-called rational and logic world. If it wasn’t so, we would die from boredom. Just ask the visual artist Lo Maalue. Her pictures are indeed collected from other and more exotic universes than the one we normally call real life.

The artist, who already drew pictures as a child and told stories to the paper, is today one of the more extraordinary visual artists, and her stories float free and imaginatively - a style you might call surreal. The reality is definitely turned upside down and is twisted in several degrees, so much, that you can easily get lost in the individual picture’s labyrinth. In the classic fairytale, Alice in Wonderland, nothing is as it seems. Surprising realities are hidden everywhere behind the surface, which we think is the valid one. If you for example look into a mirror and get the crazy thought, that it is possible to walk to the other side, you can be sure that quite a different reality is hidden there - one that is completely different. Here you will meet talking animals and eccentric landscapes that you didn’t believe existed. You will also find out-of-the-way corners with one secret hidden into the other.

This is exactly how it feels gazing at Lo Maalue’s paintings. You get tickled. You get lost in them. You might even get shocked, because of the horror that also sneaks into to the picture’s many cracks.

Sometimes it feels like getting into a cart full of ghosts driving through the dark: You have no idea what’s coming next, and which creatures you are about to meet.

Exactly this tricky ambiguity exists in many of the artist’s pictures. Though it is always with a poetic twist, a sparkling sense of humor and a frisky imagination, that seems to be uncontrollable. The artist collects her pictures from her inner mind and her own extremely bubbly imagination; here there are no borders or obstacles - only small or big stories, that demand to be told. Lo Maalue Lynghøj is a true fairy tale writer filled with ingenious stories. You are easily seduced into her world of pictures even though you are aware of the fact that you don’t always land with your legs down or with your head up. That is a true quality when it comes to art; that you discover something, you didn’t think existed. Take a look for yourself at Lo Maalue. Ole Lindboe

Chief Editor at Magasinet Kunst (Magazine of Art) and the author of more than 50 books about danish and foreign artists.

 

 

 

Gratis Levering
Kvalitetskunstnerværk
Spar 10%